Stoneware

Canyon Pot #1
Canyon Pot #1
Canyon Pot # 2
Canyon Pot # 2
Canyon Pot # 3
Canyon Pot # 3
Pots025
Pots025
Dead Snowbird
Dead Snowbird
Stasis
Stasis
Wood Ash Glaze
Wood Ash Glaze
Clay 78
Clay 78
Clay 78
Clay 78

Leave a Reply